Aktualności

Konferencje i wydarzenia

Konferencja PTA w 2021 roku (online) zaplanowana jest na 27-28 maja. Informacje o programie i zapisy na Konferencję

Cele działania PTA:

1

WSPIERANIE ROZWOJU PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB MÓZGU PROWADZĄCYCH DO OTĘPIENIA, A SZCZEGÓLNIE CHOROBY ALZHEIMERA ORAZ PROMOCJA ZDROWIA W TYM ZAKRESIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA

2

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O MÓZGU I JEGO CHOROBACH, A SZCZEGÓLNIE O CHOROBIE ALZHEIMERA, WŚRÓD LEKARZY, PSYCHOLOGÓW ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH PROWADZĄCYCH BADANIA NAUKOWE W TYM ZAKRESIE

3

INICJOWANIE I WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH W DZIEDZINIE CHORÓB MÓZGU, A W SZCZEGÓLNOŚCI CHOROBY ALZHEIMERA I INNYCH PROWADZĄCYCH DO OTĘPIENIA, ORAZ KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY NAUKOWEJ W TYM ZAKRESIE

4

WSPÓŁPRACOWANIE Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI I OGRANIZACJAMI W POPRAWIE OPIEKI NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM W POLSCE

5

WSPÓŁUDZIAŁ W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KADRY MEDYCZNEJ (LEKARZY, PSYCHOLOGÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW ZDROWIA) W ZAKRESIE WIEDZY NA TEMAT PRZYCZYN ROZPOZNANIA ORAZ PROFILAKTYKI I LECZENIA CHOROBY ALZHEIMERA I INNYCH CHORÓB

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!