Konferencje i wydarzenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję
OTĘPIENIE W PRAKTYCE
ONLINE, 18-19 MAJA 2023

Obszerny program konferencji obejmuje wiele aspektów pracy z pacjentami z utratą funkcji poznawczych. W kolejnych sesjach omówione zostaną:
• Wczesna diagnostyka zaburzeń funkcji poznawczych i otępienia •
• Otępienia o nietypowym przebiegu •
• Otępienia charakteryzujące się bogatą symptomatologią neuropsychiatryczną •
• Zasady poprawności preskrypcji leków w otępieniach •
• Psychogeriatria w praktyce •
• Neuropsychiatria – skutecznie i bezpiecznie metody leczenia, zgodne ze standardem •

DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALZHEIMEROWSKIEGO PRZYGOTOWANA ZOSTAŁA SPECJALNA OFERTA NA PAKIET PREMIUM, CZYLI UDZIAŁ W KONFERENCJI
W CZASIE RZECZYWISTYM WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ ODTWORZENIA NAGRAŃ WYKŁADÓW PRZEZ OKRES 30 DNI!


Dla Państwa jest dostępny w cenie 190 ZŁOTYCH. By skorzystać z oferty, należy przy rejestracji wpisać kod OWP_PTA23.

Dostęp do transmisji wykładów LIVE to jedyne 60 złotych!

REJESTRACJAW razie jakichkolwiek pytań bądź problemów prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@termedia.pl.

PROGRAM SZCZEGOŁOWY

Cele działania PTA:

1

WSPIERANIE ROZWOJU PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB MÓZGU PROWADZĄCYCH DO OTĘPIENIA, A SZCZEGÓLNIE CHOROBY ALZHEIMERA ORAZ PROMOCJA ZDROWIA W TYM ZAKRESIE WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA

2

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O MÓZGU I JEGO CHOROBACH, A SZCZEGÓLNIE O CHOROBIE ALZHEIMERA, WŚRÓD LEKARZY, PSYCHOLOGÓW ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH PROWADZĄCYCH BADANIA NAUKOWE W TYM ZAKRESIE

3

INICJOWANIE I WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH W DZIEDZINIE CHORÓB MÓZGU, A W SZCZEGÓLNOŚCI CHOROBY ALZHEIMERA I INNYCH PROWADZĄCYCH DO OTĘPIENIA, ORAZ KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY NAUKOWEJ W TYM ZAKRESIE

4

WSPÓŁPRACOWANIE Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI I OGRANIZACJAMI W POPRAWIE OPIEKI NAD CHORYMI Z OTĘPIENIEM W POLSCE

5

WSPÓŁUDZIAŁ W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KADRY MEDYCZNEJ (LEKARZY, PSYCHOLOGÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW ZDROWIA) W ZAKRESIE WIEDZY NA TEMAT PRZYCZYN ROZPOZNANIA ORAZ PROFILAKTYKI I LECZENIA CHOROBY ALZHEIMERA I INNYCH CHORÓB

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!